Mừng Khánh Đản (Hymne à la naissance du Bouddha)

Tác giả:

(Phật Giáo Văn Tập, 1948; Nguyệt san Nghệ Thuật (Montréal) số 98, tháng 05-2002)

Maestoso

Ngày Rằm Tháng Tư nay về đây
Ngày trần gian chào đón Đức Phật Từ Tôn chúng ta
Ngàn ánh sáng tưng bừng lan trong nắng mai huy hoàng
Ngày Rằm Tháng Tư chuông lừng vang
Tòa Sen ngát trầm hương hoa lòng thành tâm chúng ta nguyền chớ quên ơn dày cao Đức Từ Bi

Đồng thanh chúng ta hát ca ngời công ơn Đức Phật
Lời vàng tràn đầy tình chúng sanh bao trùm mong ngày mai bừng sáng kim quang dưới trời thanh

Nam Mô Thích Ca Phật Đà
Nam Mô Thích Ca Phật Đà
Thề noi theo vết Người đầu tiên dắt đưa đường
Nam Mô Thích Ca Phật Đà
Vang ngân tiếng kinh đầy thành tâm nguyện cầu…

Ngày Rằm Tháng Tư nay về đây
Ngày trần gian chào đón Đức Phật Từ Tôn chúng ta
Ngàn ánh sáng tưng bừng lan trong nắng mai huy hoàng
Ngày Rằm Tháng Tư chuông lừng vang
Tòa Sen ngát trầm hương hoa lòng thành tâm chúng ta nguyền chớ quên ơn dày cao Đức Từ Bi (Fine).

Thảo luận cho bài: "Mừng Khánh Đản (Hymne à la naissance du Bouddha)"