mùng một tết ra sân xúc tuyết

Tác giả:

một xẻng khoẻ người
hai xẻng làm chơi
đón tết tha hương ra nghịch tuyết
xới cả nhân gian cũng chẳng mệt.

ba xẻng cóng tay
bốn xẻng thở dài
xuân sang nay thiếu cả cây nêu
sáu năm dỏng tai không nghe pháo.

chống xẻng nhìn trời
trắng một màu tang
thì ra
chỉ giấc kê vàng
giang sơn đánh mất
bẽ bàng chân mây …

ngâm bạch tuyết thi
môi khô
giọng khản
nghêu ngao nửa bài xuân khứ
phều phào như tiếng ma kêu
ngực nóng tai ù
quăng xẻng
vào nhà lau nước mắt.

Thảo luận cho bài: "mùng một tết ra sân xúc tuyết"