Mừng Sinh Nhật

Tác giả:

Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu

Bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều
Này anh em chị hãy vui theo
Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều 

 

Thảo luận cho bài: "Mừng Sinh Nhật"