Mười Ba

Tác giả:

Xuân này xuân thứ mười ba?
Mười ba năm đã trôi qua nhẹ nhàng
Làm thân nước mất nhà tan
Xứ người lưu lạc, ta đang nghĩ gì?

Rằng ta cầm thú, man di
Rừng thiêng sông núi quên đi lối về
Ðột nhiên im phắt tư bề
Tâm tư quặn thắt, não nề quê xưa

Quê xưa không lúa được mùa
Không dân no ấm, không vua về làng
Bao giờ non nước bình an?
Nước còn nhuộm đỏ, gian nan vẫn còn

Ai người cứu giúp nước non
Cho tôi gửi tấm lòng son đến người
Cùng theo mệnh nước nổi trôi

Thảo luận cho bài: "Mười Ba"