Mười Bến Nước

Tác giả:

Em biết anh buồn vì em đi lấy chồng

Biết anh buồn và còn cả đang chờ mong
Một người thuyền đi tách bến sang sông
Một người đang ưu ầu bên pháo hồng
Em biết anh buồn vì ta xa cách rồi
Biết anh buồn tình này đã vỡ đôi
Và từ đây hẹn ước đã chia phôi
Mộng đẹp tan theo giòng nước cuốn trôi

ĐK:

Phận gái cuộc đời mười hai bến nước
Lớn lên là cất bước theo chồng
Hết rồi giờ này ta đã đôi nơi
Chẳng qua duyên nợ thế thôi
Lỡ yêu rồi thì làm sao quên hỡi người
Trái ngang rồi tình mình ai xui khiến
Còn tìm gì đây hình bóng đã ghi sâu
Còn tìm gì đâu giây phút tao ngộ phút ban đầu
Lỡ yêu rồi tình kia ai đổi rời
Bấy nhiêu tình đành tàn theo lá rơi
Thà đừng quen nhau và ước muốn lên đôi
Thì ngày nay ai buồn chuyện lứa đôi….. !!

Thảo luận cho bài: "Mười Bến Nước"