Mười Ghét

Tác giả:

Một, em ham diện, ham vui
Nên anh tất bật đua đòi quanh năm
Hai, em bếp núc khó khăn
Khiến anh bể bụng, lên cân dài dài

Ba, em văn nghệ lai rai
Nên anh với rượu gỡ hoài chẳng ra
Bốn, em quen thói thật thà
Nên anh lộ cái điêu ngoa bao lần

Năm, em ghét nợ, ghét nần
Nên chi thẻ nhựa một thân anh cà
Sáu, em cây lá đầy nhà
Em lo cho chúng hơn là cho anh

Bẩy, em ăn ở chí tình
Nên anh mang tiếng ma lanh dối đời
Tám, em khéo nết đẹp người
Giận gì em cũng mỉm cười làm duyên

Chín, em giả bộ Ðiêu Thuyền
Khiến anh, Lã Bố tốn tiền mua hoa
Mười, em hung dữ như ma
Ðôi khi đổ cửa nát nhà vị ghen.

Thảo luận cho bài: "Mười Ghét"