Mười Thua

Tác giả:

Một thua cái tính đành hanh
Dây mơ, rễ má lanh chanh cột vào
Hai thua chiêng trống ồn ào
Hát nhăng, hát cuội, hát ngao, mút mùa

Ba thua cái nết đổ thừa
Tại kia, bị nọ gán bừa cho ai
Bốn thua chỉ chứng dông dài
Nói ngang,nói ngược, nói hoài chưa thôi

Năm thua lẻo miệng thề bồi
Quỷ thần tai lãng, bà trời thong manh
Sáu thua lục tặc tam bành
Máu ghen nổi sóng, thuyền tình lao đao

Bảy thua lưỡi sắc hơn dao
Trầu cau trả lễ, khăn đào xé đôi
Tám thua kể vốn, kể lời
Trả xong thì cũng tàn đời nát thây

Chín thua chém đá, chặt cây
Toan đào trốc rễ, toan xây nhà mồ
Mười thua cái thật đáng thua
Chàng buồn, em lại nhào vô lòng chàng.

Thảo luận cho bài: "Mười Thua"