Muộn…

Tác giả:

Em nhỏ và trong như nước mắt
Chia tay còn mặn mãi môi cười…
(Trích nhật ký)

*

Muộn rồi em… mùa thu
Muộn rồi em…đốm lửa,
Lá một thời đã úa
Lửa một thời đã phai…

Còn có ai chờ ai
Bao mùa dông gió ấy,
Kỷ niệm nào thức dậy
Trong bếp sắp tàn tro!

*

Muộn rồi em… thu,
Muộn rồi em… đốm lửa,
Muộn rồi chăng… Nỗi nhớ?
Muộn rồi chăng… Cuộc đời?
1996

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Muộn…"