Muộn Ðã Trăm Năm

Tác giả:

Ném đi mọi thứ quanh mình
Tung hê khổ lụy, giả hình được chăng
Có nhau, muộn đã trăm năm
Không nhau, thà điếc, thà câm một đời.

Thảo luận cho bài: "Muộn Ðã Trăm Năm"