Muôn Đời Nhớ Ơn

Tác giả:

1.

Người nằm xuống đây, cho ta tiến lên cùng quê hương này
Người nằm xuống đây, gây nên xót xa muôn triệu trái tim
Loài cỏ hoang vu cũng sầu héo
Lòng đất vô tri cũng quặn đau
Dưới giao thông hào, chợt nghe tiếng lá rơi rơi

2.
Người nằm xuống đây, khi ta đứng lên vì quê hương này
Người nằm xuống đây, khi ta chót mang trong tuổi đắm say
Người đã hy sinh cho vận nước
Người đã mang theo những buồn vui
của bao kỷ niệm, tình yêu, bạn hữu, gia đình.

ĐK:
Quê hương ta đó
Ôi! Việt Nam quê hương hùng anh
Đất tam Biên có người cố thủ
Đất Trị Thiên có người liều thân
Hoài Nhân, An Lộc, Đông Hà
Bao người ngã gục hiên ngang.
Cho người ở lại bình an
Nuôi tròn thương tiếc muôn đời nhớ ơn!

3.
Người nằm xuống đây,
khi ta đứng lên vì quê hương này
Người nằm xuống đây,
khi chưa viết xong trang sử đấu tranh
Đời đã cho ta những nguyện ước
Đời đã cho ta những mộng mơ
Tiễn đưa nhau rồi
Làm thân tượng đá cũng buồn

(Đ.K.)


Số Lần Chấm: 
0

 

Thảo luận cho bài: "Muôn Đời Nhớ Ơn"