Muốn Được Tháo Gỡ

Tác giả:

Không biết kiếp nào đã nặng mang

Nên giờ phải trả quá bẽ bàng
Muốn ẩn mình vào câu kinh kệ
Để thoát nợ đời mãi dở dang

Người bảo gắng đi trong đạo mầu
Từ bi hỉ xả sẽ quên mau…
Tội tình tôi chẳng lần làm khổ
Dù con kiến nhỏ cắn chân đau

Muốn cởi áo đời để thoát thai
Nhưng e lại gặp cảnh bi ai
Nên hoài sợ hãi như chim nhỏ
Cứ chất ngất sầu trĩu hai vai

Có những đêm buồn suốt canh thâu
Lựa lần nhìn lại giấc mơ đầu
Soi gương tìm lại hình bóng cũ
Của thủa xa nào chưa mất nhau

Muốn bỏ ra đi khỏi chốn này
Đến nơi nào đó chẳng ai hay
Cho dù vùi dập nơi xa thẳm
Để liệm kín đời với đắng cay!

Nguyenthitehat

 

Thảo luận cho bài: "Muốn Được Tháo Gỡ"