Muốn Hóa Ra Dưa

Tác giả:

Ước gì ta hóa ra dưa
Ðể cho người tắm nước mưa chậu đồng
Ước gì ta hóa ra hồng
Ðể cho người bế người bồng người chơi

Thảo luận cho bài: "Muốn Hóa Ra Dưa"