Muộn Màng

Tác giả:

Bên ta trổ muộn nhánh sầu
Hái không ? Không hái ! Cho nhầu đời nhau
Bên ta trổ muộn ngọn rau
Hái không ? Không hái ! Nỗi đau hẵng còn
Bên ta trổ muộn chồi non
Hái không ? Không hái ! Vàng son ngậm ngùi
Bên ta trổ muộn đọt vui
Hái không ? Không hái ! Chín muồi trở trăn
Bên ta trổ muộn búp măng
Hái không ? Không hái ! Buồn giăng bạt ngàn
Bên ta trổ muộn giò lan
Hái không ? Không hái ! Miên man nỗi đời
Nhặt hoa, nhặt lá ru hời
Lỡ làng giấc mộng à ơi cau trầu.

2.8.2006

Thảo luận cho bài: "Muộn Màng"