Mượn …

Tác giả:

Mượn trời
một chút khỏang xanh
Mượn mây
một chút sắc ngày trong đêm
Mượn mưa
tụ giọt ngòai kia
Mượn sao
lấp lánh treo trên trần nhà
Mượn sông
dòng gửi gọi đò
Mượn thơ
hò hẹn chông chênh đợi chờ
….

Mượn phiêu du
trải nỗi buồn sớm hôm
Mượn bình minh
tím mãi hòang hôn
Mượn ngọn nến
cháy bồn chồn đợi trông

Mượn rồi trả,
vẫn cứ mong và đợi
Mượn anh nhé,
chút bòng bong giữa đời

Thảo luận cho bài: "Mượn …"