Music F-rom Vietnam 2 – Huế

Tác giả:

trình bày: Đoàn Nghệ Thuật Truyền Thống Huế, Đoàn Ca Huế, Đoàn Ca Kịch Huế

01 – Tam Luan Cuu Chuyen.rm

02 – Ly Con Sao.rm

03 – Hat Chau Van (Lieu Hanh).rm

04 – Long Ngam.rm

05 – Ly Muoi Thuong.rm

06 – Nam Bang – Ken Chien.rm

07 – Ly Nam Canh

08 – Hat Chau Van (ve dep cua Hue)
09 – Doan Xuan

10 – Nhac Nen ‘Nu Tuong Xuat Quan’

11 – Ho Mai Nhi, Nam Ai, Nam Binh

12 – Ly Quynh Tuong

13 – Phu Luc ‘Ngam Canh Nho Nguoi’

14 – Ho Gia Gao

15 – Co Ban

16 – Luc Cung Hoa Dang

 

Thảo luận cho bài: "Music F-rom Vietnam 2 – Huế"