N ế u

Tác giả:

tặng DN

Nếu đời này chẳng có em
Thì tôi chẳng biết mây chìm dưới sông
Thì tôi chẳng biết mặt trăng
Đôi khi cũng khuyết nửa vành khơi khơi

Nếu đời này chẳng có tôi
Thì sao chẳng nháy giữa trời nhá nhem
Thì đom đóm chẳng soi đèn
Để em lần dấu chân quen tìm vào

Nếu đời này chẳng chiêm bao
Thì con nhện chẳng phải sầu giăng tơ
Thì tôi, em chẳng bao giờ
gặp nhau là để thẫn thờ cho nhau


Thảo luận cho bài: "N ế u"