Nắng Xuân Xưa

Tác giả:

Giọt nắng ngày xưa trải lối Xuân

Tô hồng đôi má nhỏ bâng khuâng
Chiều lan theo khói vào trong mộng
Khóm trúc đầu thôn đón gót chân

Ươm tí hồn thơ với nắng hồng
Đón mây nhè nhe.đến bên song
Hong tóc còn thơm mùi bồ kết
Gom nắng đong đầy đôi mắt trong

Lấp lánh màu Xuân lối sỏi mòn
Nắng tàn hôn phớt ánh hoàng hôn
Nhặt giùm tôi nhé vài tia nắng
Đan lại thành thơ sưởi ấm hồn 

Thảo luận cho bài: "Nắng Xuân Xưa"