Năm 2000 Của Chúng Em

Tác giả:

La la la la …… la la ……….
Hát lên khúc ca tuổi xanh la la
Hát lên khúc ca tuổi xanh
Em mong sớm đến năm hai ngàn và mong ước chiến tranh sẽ tàn để trái đất chỉ còn tiếng hát

1.
Bạn bè em tay trong tay
Bầu trời xanh đôi chim trắng
Cánh sóng quê hương dịu dàng miên man chân biển lúa
Bạn bè hát lên khúc ca tuổi xanh
Thế giới hát chung bài hát vui chi năm hai ngàn
Em mong sớm đến năm hai ngàn và mong ước chiến tranh sẽ tàn để trái đất chỉ còn tiếng hát

2.
Mùa xuân sang thênh thang phố vui
Và mùa đông trời qua rất êm
Sẽ có biết bao là tình thương cho từng em bé
Mùa xuân hát lên khúc ca tuổi xanh
Ngắt cánh hoa tươi gửi đến nhau báo mùa xuân về
Em mong tiếng nói chung của chúng ta chính là nụ cười

3.

Triệu bông hoa đang dâng sắc hương
Mọi mầu da như hoa ấy thôi
Trái đất chúng ta là vườn xuân khoa sắc mới
Triệu bông hoa hát lên khúc ca tuổi xanh
Em mong sớm đến năm hai ngàn và mong ước chiến tranh sẽ tàn để trái đất chỉ còn tiếng hát

La la la la ……. la … la …la …
Hát lên khúc ca tuổi xanh la … la … la ….
Hát lên khúc ca tuổi xanh

Thảo luận cho bài: "Năm 2000 Của Chúng Em"