Năm Bông Hồng Trắng

Tác giả:

Nói chuyện nho nhỏ
Bên bông hồng đỏ
Bên bông hồng xanh
Trò chuyện với anh
Năm bông hồng trắng
Này bông xa vắng
Này bông nhớ thương
Bông này giận hờn
Bông này chờ đợi…
Còn một bông cuối ?

Còn một bông cuối
Anh không dám nói
Còn bông cuối cùng
Em không dám hỏi
Còn một bông cuối
Dịu dàng tỏa hương…

Thảo luận cho bài: "Năm Bông Hồng Trắng"