Nam Giao

Tác giả:

Không phải Huế mà có Nam Giao
Trên đường đang dốc, phố chợ cao
Sương mờ, khói toả, cà phê nóng
Thiếu nử xinh xinh má ửng đào.

nguyên phong.

Thảo luận cho bài: "Nam Giao"