Năm năm – một ngày

Tác giả:

Em ở đã năm năm
Tôi đến có một ngày
Mà những cây cây cây
Cả ba bề đá chắn
Hơi núi lên thì mỏng
Cơn mưa xuống thì dày
Nắng táp tia lửa bỏng
Gió bấc rụng ngón tay

Bởi chỉ có một ngày
Tôi thương em sao đủ
Tóc ngang vai xa Mẹ
Nhớ ơi dáng đồng bằng
Nội cỏ tươi rởn gió
Rơm vàng mùa đêm trăng
Cho thành tháng thành năm
Phải đếm từng phút một
Góp gom xây xí nghiệp
Phải từ móng mà nên
Hiểu sao đủ về em
Buổi phát rừng dựng lán
Dẫn nước về mở ruộng
Làm bề giống ao ươm
Cạnh sắc viên gạch hồng
Rớm máu tay con gái
Cộm chai chừng rắn lại
Cán cuốc bóng mồ hôi

Chuyện chẳng hé một lời
Tôi thương em sao đủ
Sách học ngần âý chữ
Công việc ngổn ngang nhiều
Quy trình gây giống cá
Ghi gì điều đó đâu
Cột cỏ nhặt phân Trâu
Làm mồi nuôi cá lớn
Cô trung cấp thủy sản
Đi khắp bụi cùng bờ
Cái quang xảo thô sơ
Bên vai tròn gánh nặng

Em cuời, đôi mắt lắng
Nào đâu là ưu tư
Sao tôi cứ mơ hồ
Thương quý nhau đến thế

Khó khăn chưa san sẻ
Tôi hiểu gì niềm vui
Trứng chín mềm bụng cá
Đám cá bột nổi trôi
Cá hương liếc bạc vụn
Sóng sánh thùng cá giống
Thả cùng mênh mông ơi…

Bao đàn Mè, đàn Trắm
Rộng lòng nước ngược xuôi
Tiếng quẫy sặc mật sóng
Tôi hiểu gì em đâu
Tôi đến có một ngày
Em năm năm vất vả
Nỗi thương vương nỗi nhớ
Một ngày tôi năm năm.

Thảo luận cho bài: "Năm năm – một ngày"