Nằm Ngoan

Tác giả:

Nằm ngoan nghe chị học ru
Chị ru cho em ngủ ngon giấc
Nằm ngoan nghe chị học ru
Nằm ngoan nằm ngoan
À a á a à – à á à a a à

Nằm ngoan nghe chị học ca
Bài ca thương em nhiều nhiều lắm
Nằm ngoan nghe chị học ca
Bài ca có mẹ có ba
À a á a à – à á à a a à

Thảo luận cho bài: "Nằm Ngoan"