Năm Ngón Tay

Tác giả:

phỏng thơ Nguyên Sa


[ ĐK: ]

Trên năm ngón tay
Bàn tay năm ngón
Ngón ngắn ngón dài
Ngón chỉ đường đi

Trên năm ngón tay
Có ngón tay đeo nhẫn này
Ngón tay chải đầu
Ngón tay tô môi !

[ => Trên năm … … ]

Trên năm ngón tay
Có ngón tay lái xe
Ngón tay đếm tiền này
Có ngón tay mân mê

Ngón tay xinh xinh
Ngón cài khuy áo
Em còn ngón nào
Để giữ lấy tay anh ?

Thảo luận cho bài: "Năm Ngón Tay"