Năn Nỉ

Tác giả:

Kiếp sau chắc chớ làm người

làm vừng mây dựng ngang trời đong đưa

có khi theo gió cợt đùa

có khi nặng xuống làm mưa tặng đời

Kiếp sau chắc chớ làm người

làm con trăng mọc ngang trời, lặng thinh

có khi đầy đặn khuôn xinh

có khi hốc hác ẩn mình nổi trôi

Kiếp sau chắc chớ làm người

làm hòn đá tảng chân đồi trơ trơ

ngó qua lại thế gian khờ

bôn ba lặn lội bến bờ chưa thôi

Kiếp sau chắc chớ làm người

làm pho tượng đứng câm lời mà nghe

đầu môi chót lưỡi hẹn thề

dẫu giây phút đã chia lìa, như chơi…

Kiếp sau chắc chớ làm người…

Thảo luận cho bài: "Năn Nỉ"