Nâng Cánh Ước Mơ

Tác giả:

Ai nâng cánh ước mơ cho em

Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời

Học hành chăm, …


Số Lần Chấm: 
9

 

Thảo luận cho bài: "Nâng Cánh Ước Mơ"