Nắng Hạ!

Tác giả:

chiều nay nắng hạ cháy tình ta
em đã đi về nổi xót xa
nắng hạ chiều xưa đường đơn bóng
còn chút dư huơng gởi lại nhà

nắng hạ chiều quê cỏ úa lòng
xa rồi bao nổi nhớ cùng mong
tóc em nay úa màu hoa nắng
ngày hạ dường chièu mây trắng đong

Hương Việt 2/9/02

Thảo luận cho bài: "Nắng Hạ!"