Nắng Hạ Mưa Buồn

Tác giả:

Lối em đi có nắng

lối ta về gió mưa
con đường dài đăng đẳng
lối nào về chốn xưa

 

Em vui em cứ vui
ta buồn ta vẫn buồn
tình nào đâu biết đợi
lời như gió qua truông

 

Em đi em hãy đi
ta về ta sẽ về
dù mưa hay dù nắng
bước nào cũng lê thê

 

Xa nhau ta đã xa
quên ta em cứ quên
em theo trời nắng Hạ
ta mưa – đã thành quen…

 

Thảo luận cho bài: "Nắng Hạ Mưa Buồn"