Nắng Hạ

Tác giả:

Nắng Hạ

Đã hết mùa nắng hạ
Cuối thu gió đông về
Giọt sương vừa đọng đá
Nghe lòng mình tái tê

Đợi đông tàn xuân đến
Lại thêm một tuổi đời
Đầu già thêm tóc bạc
Tiếng thời gian chơi vơi

Rồi xuân qua hạ đến
Ánh nắng thật chan hòa
Nắng chiều nghe Hạ hát
Đợi hoàng hôn đi qua

Giọt nắng hạ sau cùng
Nhìn trời cao mông lung
Trên đường chiều dịu nắng
Từng bước đời ung dung

Chiếc lá xanh vừa úa
Mùa thu lại quay về
Người xưa không còn nữa
Đường đời vẫn mãi mê…

Hương Việt
Cali. 3.11.2005

Thảo luận cho bài: "Nắng Hạ"