Nắng Lên

Tác giả:

Nắng lên rồi bát cơm thơm mùi nắng mới

Nắng lên rồi đàn chim bay bay bay rời khỏi tổ nó
Kìa bông hoa nở tung trong nắng
Kìa cô em cười duyên trong nắng xinh ghê
Nhà em hôm nay có tiếng chim kêu
Con chim phương nam tránh rét
Nhà em hôm nay có đóa hoa tươi
Hoa thơm hương đêm, hoa trời

Nắng lên nắng lên…
Nắng lên nắng lên
Nắng cho em kiêu sa, nắng cho em thướt tha
Ôi! Vườn em ngập nắng
Ôi! Lòng em ngập nắng
Nắng lên nắng lên…
Nắng lên nắng lên…

Thảo luận cho bài: "Nắng Lên"