Nắng Mới

Tác giả:

một hơi gió lạ
một làn nắng mới
một đời nhọc nhằn tạm qua

ta, giữa trời đất bao la
mênh mông một cõi mộng xa vô thường
quanh đây nghe thoảng làn hương
nàng xuân như đã ngập đường phố xa
mộng về quê cũ mùa hoa
một làn nắng mới ngỡ là rất xưa

Thảo luận cho bài: "Nắng Mới"