Nắng Mưa

Tác giả:

Em như vạt nắng hiếm hoi

Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Không dưng nắng giận đồi nghiêng
Bóng mây nghi hoặc giăng trên sông thề

Dưng không mưa gió não nề
Nắng đi biền biêt có nghe buồn rừng
Bên trong nỗi nhớ đắng lòng
Có cơn mưa lũ mênh mông xuống đời

Thảo luận cho bài: "Nắng Mưa"