Nắng Mưa Ơi

Tác giả:

ngẩn ngơ những vệt nắng buồn
trèo lên mái ngói nằm ườn ra phơi
chông chênh ngày bước nhịp rời
chỉ e khoảnh khắc nói lời từ ly

em bên miền đó buồn gì
mà mưa suốt một mùa si mê dài
nhành hoa buộc lại thiên tai
là giông bão – đã tàn phai góc trời

tt

Thảo luận cho bài: "Nắng Mưa Ơi"