Nắng Mười Sáu

Tác giả:

Anh vẫn lang thang gót đọa đày

Bước chân cô lữ mòn đắng cay
Chiều xa xăm lắng nghiền nhung nhớ
Thành phố ôm em trong nắng say

Anh muốn quên đi bản “Nắng chiều”
Nắng nàng mười sáu nắng chắt chiu
Nắng trao thành phố vòng tay cũ
Trên lối em về nắng hắt hiu

Thành phố quên tên đứng nín thinh
Nụ cười nắng hạ lúc đăng trình
Thơ ngây ánh mắt chìm nhung tím
Hạ đã đi qua nắng giựt mình

Áo em ôm màu nắng tuyết trinh
Nắng với em như bóng với hình
Bao giờ nắng tắt không còn dấu
Là lúc còn em với cuộc tình

Thảo luận cho bài: "Nắng Mười Sáu"