Nắng Muộn

Tác giả:

Nắng Muộn

Em hanh hao như làn nắng muộn
Tàn cuộc tình còn có nhớ tôi
Thương mến nào bay theo gío cuốn
Kỷ niệm xưa sương khói lưng trời

Em bỏ lại tim tôi gầy guộc
Đắng hồn rồi đâu thiết rượu cay
Tay đơn côi làm sao đốt thuốc
Mơ dở dang giấc mộng ban ngày

Con sông cũ chiều nay xanh qúa
Xuôi theo dòng chiếc lá buồn trôi
Màu hoa đỏ bên bờ rưng rức
Chợt hiểu ra ta vẫn yêu người…

CV

Thảo luận cho bài: "Nắng Muộn"