Nắng Sớm

Tác giả:

Nhẹ nhàng nắng sớm rất hồng,
Nắng rung rinh trong vườn
Bông hồng đang cười thương, thật thương

Một ngày đến với em
Một tia nắng êm
Bừng soi trên lá cây niềm vui yên tĩnh
Kìa nắng sớm trong lành
Ngoài kia phố phường cỏ xanh
Một ngày dài giống bao nhiêu ngày
Nhiều khi rất buồn, nhiều khi cay đắng
Thì về nắng mai trong vườn tìm trong..
sớm hồng lóng lánh giọt sương.

Thảo luận cho bài: "Nắng Sớm"