Nàng Thơ

Tác giả:

Tôi gặp nàng thơ ở giữa đời

Nàng mang thương nhớ đến cho tôi

Để biết thế nào là cô quạnh

Để biết hoài mong, biết đơn côi

Nàng đến trong tôi gợi bóng hình

Người xưa cảnh cũ đã phôi pha

Cho tôi nhớ lại ngày xưa ấy

Của tuổi thần tiên, nay đã xa

Nàng lay tôi dậy lúc nửa đêm

Để nghe mưa từng giọt bên thềm

Nàng thả hồn tôi men rượu đắng

Để say tình ngọt lịm môi em

Nàng mang châu báu đến cho tôi

Để kẻ nghèo kia khỏi tủi đời

Lỡ mai có chết còn để lại

Một túi ngọc ngà …ai đó chơi

Thảo luận cho bài: "Nàng Thơ"