nắng vàng gởi lại

Tác giả:

người ơi xin bớt giận

cho ta vay nụ cười
mốt mai khi gặp lại
đền gấp mười, nhớ ơi

ngồi bên nhau cả buổi
ai chẳng nói một lời
nhói tim ta có biết
từng giọt buồn rớt rơi

người trèo lên đỉnh núi
ta ngồi đếm thời gian
thơ vỡ từ đáy vực
giữ hộ nhau nắng vàng

Thảo luận cho bài: "nắng vàng gởi lại"