Nắng Xuân (*)

Tác giả:

Muốn thấy em trong như pha lê ngọc ngà
Sáng xanh như mây đậu đầu nhà ;-)
Đầy bao dung đôi tay mở ra
Đời ta đã có em la đà ;-)
Xóa tan đi những ngày bê tha

Muốn thấy em như bông hoa trong rừng già
Đến với ta con ong đậm đà
Tình đôi ta như trong mộng mơ
Tình đã tới khát khao không ngờ
Khiến cho ta quên hết bơ vơ…

Thảo luận cho bài: "Nắng Xuân (*)"