Nanh thóc

Tác giả:

Và thuở câu ca đâu thấy nữa
Đến hẹn thì quên em mà em
Tong teo nỗi ngực đời dang dở
Đủ quá rồi nhau mới khát thèm

Khô khô đất ải nỏ đồng nào
Nhói đầu nanh nứt thóc ca dao
Mình quên ta cạn ly cay đắng
Khấp khểnh đường xa dõi ngọt ngào

Ớ ơi tâm sự sương chiều lặng
Đồng không mù tắp kiếp thuyền nan
Tim câm thì buột vài hơi thở
Có một lời đeo cả vạn ngàn
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Nanh thóc"