Nào Đoàn Anh Em

Tác giả:

Nào đoàn anh em,
Ta tiến lên con đường tươi sáng ta la la.
Đừng ngại chi,
Khi nắng mưa nhọc nhằn, khó khăn ta la la.
Theo anh hùng ngày xưa ta tiến.
Nào ta tiến, tiến lên cho mau nào,
Chúng ta đi chúng ta đi.
Nào ta cứ tiếng ta la la.

Thảo luận cho bài: "Nào Đoàn Anh Em"