Này Anh Có Biết

Tác giả:

Gió vờn qua tóc em
Nắng tỏa bờ môi em
Nỗi sầu sa mắt biếc
Cả giông tố cuốn mây ngàn
Nhớ tình ta lúc xưa
Những chiều thu gió mưa
Lá vàng như nỗi nhớ
Khóc cuộc tình dở dang
Này anh có biết đời mất anh là đớn đau trong ngậm mgùi
Này anh có nhớ những nụ hôn những mộng mơ lúc anh vội trao
Này anh có biết tình xót xa vì mất nhau trong cuộc đời
Này anh có biết mối tình đó làm trái tim em rã rời
Suốt mùa xuân đã qua
Gió ngừng thổi đong đưa
Trái sầu thêm chất chứa
Tuổi xanh mãi thêm hao mòn
Nuối thời gian phôi pha
Ước ngàn sao lung linh
Chứa đầy trong dĩ vãng
Hết một đời gần anh
Này anh có biết đời mất anh là đớn đau trong ngậm mgùi
Này anh có nhớ những nụ hôn những
mộng mơ lúc anh vội trao
Này anh có biết tình xót xa vì mất nhau trong cuộc đời
Này anh có biết mối tình đó làm trái tim em rã rời
Làlalálálàlálalàlálalalalà
Này anh có biết tình xót xa vì mất nhau trong cuộc đời
Này anh có biết mối tình đó làm trái tim em rã rời

Thảo luận cho bài: "Này Anh Có Biết"