Này Em …

Tác giả:


Này em sao lại buồn không ngủ (*)
Có phải vì đêm đã quá dài
Có phải tim yêu đang khẻ gọi
Bên rèm thao thức nhớ thương ai !

Này em nếu có buồn quên ngủ (*)
Hãy đón nàng thơ đến chỗ nằm
Hãy gối thơ vào trong suối mộng
Thả hồn thơ thẩn chuyện trăm năm

Này em sao vẫn buồn chưa ngủ
Chớ viết thơ sầu … lắm kẻ đau
Chớ khóc thơ tình thêm ướt lệ
Chớ soi bóng chiếc dưới trăng sầu

Này em đã hết buồn yên ngủ (*)
Xin hãy say trong giấc ngủ sâu
Xin hãy quên đời trong mộng ảo
Duyên tình xếp lại chẳng còn đau …!

(CA 01/15/03)

(8)thơ Hoa sầu của Nhược Thu

 

Thảo luận cho bài: "Này Em …"