Này Tình Nhân Em Hỡi

Tác giả:

Này tình nhân, Anh hỡi!

Có nghe đời hư hao

Có nghe đêm huyền hoặc

Tự tình trong nỗi đau

Này tình nhân, Anh hỡi!

Thu đã về hay chưa

Sao tình em mệt mỏi

Đếm giọt sầu đong đưa

Này tình nhân em ơi!

Đêm vật vã gọi mời

Mềm môi chung rượu nhỏ

Sầu đời ta chia đôi

Này người yêu em hỡi!

Sao lòng em rối bời

Đêm nghe tình trăn trở

Làm sao quên hở trời ?

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Này Tình Nhân Em Hỡi"