Ném Nửa Vời ..

Tác giả:

Người, hỡi người
…Dám trách ai

Đêm Đông
Mưa tuyết
Nệm u hoài

Than ôi !
Từng hạt
Tràn ..
Trên gối

Vò nát
Áo the
Ném ..
Nửa vời …

((*.*))

Thảo luận cho bài: "Ném Nửa Vời .."