Nét Ca Trù Ngày Xuân

Tác giả:

Đàn chim mùa xuân gọi thênh thang mây trời,

Giọt sương mùa xuân gọi long lanh mắt người.
Chim yên đang gọi mùa xuân tới,
Em trông đất trời xuân phơi phới,
Lời ca… mùa xuân… mùa xuân đắm say,
Nhìn nhau… trong vòng tay mùa xuân ngất ngây.
Hứ hư hà ha hứ hư …….

Thảo luận cho bài: "Nét Ca Trù Ngày Xuân"