Nét Xuân

Tác giả:

Đã thấy mùa xuân mùa xuân xích lại gần
trong từng ánh mắt nụ cười xinh
Quất vàng khoe sắc trong vườn thắm
đào về trước ngõ nắng lung linh
Xuân về chim én liệng trời xanh
Bụi mưa còn đọng, đọng trên môi thắm
như muốn khoe màu với, với trời, trời xuân
như muốn khoe sắc mầu với, với trời, trời xuân …

Thảo luận cho bài: "Nét Xuân"