Nếu…..

Tác giả:

Nếu đời này chẳng chiêm bao

Thì con nhện chẳng phải sầu giăng tơ QD

Nếu đời này không có đêm nguyệt thực
Thì chú Cuội đâu buồn nhớ Hằng Nga
Nếu không cởi áo lăn mình trên bờ cỏ
Thì đâu biết đâu cỏ thẹn bấu thịt da

Nếu căn phòng cũ tóc xanh xưa hóa bạc
Ta chẳng lần mơ tưởng khỏang trời xa
Nếu một lần gặp nhau ta lỡ khóc
Thì lòng ta sung sướng thấy em cười

Nếu ta hóa làm sông làm suối
Sẽ thành mưa mát lối ngỏ em về
Nếu nỗi buồn làm khách ghé về thăm
Em chớ gọi tên ta nhầm tên người khác

<…Anh >

Thảo luận cho bài: "Nếu….."