Nếu

Tác giả:

Nếu anh đi nơi đây còn mình em

Một góc trời lạnh lùng đơn côi
Nếu anh đi sao nỡ thương mà chi
Cho đắng cay người đi khi xót xa tình si

Nếu anh đi nơi đây còn mình em
Và buổi bhiều tìm người thân yêu
Nếu anh đi bao ước mong vụt bay
Tan giấc mơ người say vắng dáng anh chiều nay

Người hỡi chuyện tình quay đi và khóc nào chỉ một mình
Em âm thầm bước dù rằng nào còn phía trước
Người hỡi chuyện tình quay đi và khóc nào chỉ một mình
Cơn mưa nào xóa kỷ niệm gót chân ngày qua

Người hỡi chuyện tình anh yêu đã biết lòng này thật nhiều
Sao anh lại nỡ xa lìa dù lòng vẫn nhớ
Người hỡi chuyện tình xin anh đừng nói một lời từ biệt
Quay đi và khóc vì tình có em mà thôi

Ðừng khóc nữa em
Anh ra đi với hy vọng là sẽ mang lại hạnh phúc cho em
Cho anh cho hai đứa mình

Nếu anh đi nơi đây còn mình em
Và buổi bhiều, tìm người thân yêu
Nếu anh đi bao ước mong vụt bay
Tan giấc mơ người say vắng dáng anh chiều nay

Anh ra đi bên kia cũng không có ai chời đợi
Những tháng ngày qua em đã là hạnh phúc, là niềm vui của anh
Những dấu chân kỷ niệm rồi cũng sẽ mờ theo thời gian
Và anh rồi cũng sẽ chỉ là người đường xưa quên bóng

Thảo luận cho bài: "Nếu"