Nếu

Tác giả:

Nếu anh là hoa sóng
Em sẽ là cát mềm
Ðan vào nhau âu yếm
Mang vào lòng biển êm

Nếu anh là rừng thông
Em sẽ là hoa dại
Trải như mây mênh mông
Chờ giọt sương thắm đọng

Nếu anh là người trần
Em không là tiên nữ
Ở mãi dưới thế gian
Ta yêu nhau vô vàn

Nếu anh là gió ngàn
Em sẽ là mây bay
Cuộn vào trời phiêu lãng
Ta yêu nhau đắm say

Thảo luận cho bài: "Nếu"