Nếu

Tác giả:

Thơ : Việt Dương Nhân


 


Nếu gió thổi không mây sao biết gió
Nếu là mây không gió mây nào bay
Nếu cạn tình sao tim còn rung động
Nếu không hình, ai in bóng bên song ? 
 

 

Thảo luận cho bài: "Nếu"